Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach ”46. Miodobrania Kurpiowskiego”

ogłaszają

konkurs twórczości ludowej

„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ” im. Anny Kordeckiej

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.


Celem konkursu jest podtrzymywanie oraz popularyzacja tradycyjnych form kurpiowskiej sztuki ludowej.

Regulamin

 1. Konkurs obejmuje następujące dziedziny:
 • wycinanka – podpisana, oprawiona w folię
  lub koszulkę, rozmiar A3-A4,
 • plecionkarstwo,
 • bursztyniarstwo,
 • ciasto obrzędowe,
 • kierce,
 • kwiaty (bibułkarstwo obrzędowe),
 • garncarstwo,
 • rzeźba,
 • tkactwo,
 • haft,
 • koronka,
 • „z tradycją w nowoczesność” – twórczość plastyczna inspirowana kurpiowską sztuką ludową.
 1. W każdej kategorii konkursowej uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 2. Laureaci, którzy w roku ubiegłym zdobyli I miejsce w poszczególnych kategoriach, przez okres dwóch lat nie mogą brać udziału w konkursie w danej kategorii.
 3. Praca powinna zawierać notę z informacją:
 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • telefon, adres e – mail;
 • opis pracy powinien być trwale przymocowany do składanej pracy,
 • prace nieopisane nie będą oceniane!
 1. Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia
  31 lipca 2023 r. do godz.15:00.
 2. Prace złożone po wyznaczonym terminie, nie będą oceniane!
 3. Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez Organizatorów.
 4. Prace oceniane będą bez kategorii wiekowych.
 5. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 6. Na konkurs przyjmowane będą prace nowe, wykonane na ten konkurs. Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu będą odrzucone!

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

Prace zgłoszone w konkursie „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej”  im. Anny Kordeckiej będą umieszczone w publikacji pokonkursowej oraz wyeksponowane na wystawie
w Multimedialnym Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu.

Odbiór prac konkursowych po 2 października 2023 r.

Prace nieodebrane do 10.10.2023 r. przechodzą na własność RCKK.

WSPÓŁFINANSOWANIE

 

Zadanie publiczne pn. 46. Miodobranie Kurpiowskie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

KARTA ZGŁOSZENIA