W piątek 20 lutego 2015 roku o godzinie 17:00 w Muzeum Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu odbyły się „Wieczór wspomnień o Janie Krystkowiczu”. 

Celem wydarzenia było upamiętnienie i przybliżenie postaci Jana Krystkowicza – garncarza, twórcy ludowego, mieszkańca Myszyńca.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 30 osób wśród nich znalazła się najbliższa rodzina, przyjaciele i koledzy. Na wstępie głos zabrał Zdzisław Ścibek - dyrektor RCKK i Bogdan Glinka - burmistrz Myszyńca. Następnie zebrani obejrzeli specjalnie przygotowaną prezentację o Janie Krystkowiczu i jego życiowej pasji - garncarstwie. Swoimi wspomnieniami o zmarłym podzielili się również koledzy i znajomi między innymi Adam Murach - garncarz, któremu Jan Krystkowicz udzielił kilku cennych wskazówek, Jan i Stefania Prusaczyk oraz Ryszard Ropiak, który na tą okazję ułożył kilka krótkich wierszy:

1. Gdy Ci w domu zabraknie dzbanka czy garnka
biegnij do Krystkowicza Janka.
2. Krystkowicza Janka dzbanki, garnki i donice
słynne na całą nie tylko Kurpiowską okolicę.
3. Nasz Mistrz Krystkowicz Janek
ulepił niejeden kurpiowski dzbanek.
 
W trakcie wieczoru wspomnień otwarto wystawę pt. "Garncarstwo ludowe w Myszyńcu - Jan Krystkowicz", którą można zwiedzać do końca marca 2015r.
 
Zachęcamy do obejrzenia materiałów z wieczoru wspomnień: