Jesienią 1967 roku odbyło się w Myszyńcu zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej. Władysław Grabowski – Prezes OSP i członek tej organizacji zaproponował budowę Domu Strażaka. Powołano społeczny komitet.

Zadawano sobie jednak pytani: czy nie powinien być to obiekt spełniający jednocześnie funkcji Gromadzkiego Ośrodka Kultury? – gdzie obok garaży i pomieszczeń strażackich powinna się znaleźć sala widowiskowa, klub, biblioteka, sala telewizyjna i sala zebrań. Pytanie było ze wszech miar uzasadnione i dlatego od początku zbierano środki na budowę Gromadzkiego Ośrodka Kultury.

W prace budowlane zaangażowali się mieszkańcy Myszyńca, rolnicy, pracownicy GS, młodzież ZMW, nauczyciele, strażacy – solidarnie wszyscy zwięźli na plac budowy żwir, inżynier Sitarski wykonał nieodpłatnie dokumentację. Z Kolna, Przasnysza i Szczytna zwieziono na plac budowy 200 tysięcy sztuk cegły.  W Myszyńcu mówiono również, że Prezes Grabowski, aby kupić blachę z Olsztyńskich przydziałów materiałowych przemeldował się nawet na jakiś czas do stolicy sąsiedniego województwa.

W dniu 30 września 1972 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Kultury w Myszyńcu. Opiekę nad nim objął Pan Czesław Ropiak.  W Domu Kultury znalazły pomieszczenia: Klub Młodego Rolnika, Gromadzka Biblioteka Publiczna i Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni.

W 1973 roku w związku z reorganizacją władz terenowych, Gromada Myszyniec została przemianowana na Gminę. W związku z tym Gromadzki Dom Kultury został na I sesji zwyczajnej Gminnej Rady Narodowej przemianowany na Gminny Ośrodek Kultury. Pierwszym kierownikiem GOK  – w dniu 15 stycznia 1973 roku została mianowana Pani Krystyna Dylewska, która wraz z instruktorem Witoldem Filipiakiem przystąpiła do realizacji zadań GOK.

W 1996 roku Gminny Ośrodek Kultury przemianowano na Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, a od marcu 2011 roku na Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.

Ośrodkiem kultury w Myszyńcu kierowali: Czesław Ropiak, Krystyna Dylewska, Anna Pietrzak, Halina Nysztal, Zbigniew Sikora, Jan Dobrowolski, Elżbieta Sikora, Beata Godlewska, Gertruda Dziejuk, Danuta Warych, Barbara Brzóska, Krzysztof Kozon, Wojciech Szymański oraz Zdzisław Ścibek - obecnie.