rckk myszyniec Kopiowanie 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu (RCKK) - jedna z pierwszych instytucji kulturalnych na Kurpiach powstała w 1972 r. Zajmuje się upowszechnianiem wszystkich form kultury, a przede wszystkim od początku swojej działalności realizuje podstawowe cele w dziedzinie ochrony i promocji kultury ludowej, wspierania jej przejawów i aktywizowania środowiska twórców ludowych. Otacza opieką merytoryczną zarówno twórców ludowych jak i zespoły folklorystyczne, grupy śpiewacze, instrumentalistów i kapele. RCKK animuje i popularyzuje dorobek twórców ludowych poprzez przedsięwzięcia ekspozycyjne i wydawnicze, filmy wideo i liczne nagrania muzyki ludowej.


Już w 1974 roku przy ośrodku kultury rozpoczął działalność Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”, który do chwili obecnej funkcjonuje w liczącym około 60 członków wielopokoleniowym składzie, odnosząc liczne sukcesy i prezentując się na scenach nie tylko Polski, ale również Europy. Ważne miejsce w działalności RCKK zajmuje edukacja regionalna skierowana głównie do młodego pokolenia. Wymienić tu należy prowadzenie warsztatów sztuki ludowej, konkursów palmy i pisanki kurpiowskiej oraz jeden z pierwszych konkursów skierowany do dzieci i młodzieży „Ocalić od zapomnienia”, organizowany od ponad 20 lat.

Prowadzi warsztaty, konkursy, organizuje letni i zimowy wypoczynek, jak również stałe zajęcia z nauki gry na instrumentach (gitara, akordeon, harmonia pedałowa, skrzypce), zajęcia plastyczne i rytmiczno – muzyczne, teatralne oraz ceramiczne. RCKK jest organizatorem największej imprezy folklorystycznej na Kurpiach – Miodobrania Kurpiowskiego, którego 44 edycja odbyła się w 2021 roku.


Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu pracowników i działaczy kultury skupionych wokół RCKK udało się zachować przed całkowitym zapomnieniem wiele wspaniałych, unikalnych zwyczajów, obrzędów, pieśni, przyśpiewek z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.


RCKK jest organizatorem wystaw stałych i czasowych. Od roku 2020 prowadzi Multimedialne Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu z ekspozycją stałą. W zakresie wystaw czasowych organizuje wystawy prezentujące sztukę ludową regionalnych artystów, rzemiosło, rękodzieło itp. Placówka nie ogranicza się jedynie do gromadzenia pamiątek przeszłości. Poprzez działalność kulturalno – edukacyjną, obejmującą lekcje, warsztaty muzealne, programy artystyczne stara się również przedstawiać dziedzictwo kultury duchowej regionu. RCKK jest organizatorem warsztatów prezentujących dawne rzemiosła i rękodzieło, a także muzykę, śpiew, taniec ludowy.

RCKK realizuje również projekty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których efektem jest zakup strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych oraz organizacja imprez masowych itp. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu systematycznie współpracuje z Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie, realizując wspólnie projekty: w ramach Mazowieckiego Funduszu Teatralnego, imprezy artystyczne KARAWANA EUROPA oraz koncerty muzyczne z cyklu MAZOWSZE W KORONIE.


Przez ostatnie lata RCKK wykorzystało możliwości jakie dawały fundusze unijne. Umiejętność przygotowania projektów i poszukiwania środków zewnętrznych na ich realizację skutkowały wykonaniem termomodernizacji budynku, remontem sali widowiskowej i jej dostosowaniem do projekcji filmowych oraz rozbudową holu.

Wielopłaszczyznowa działalność RCKK w Myszyńcu w dziedzinie animacji i ochrony kultury ludowej oraz organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych kierowanych do mieszkańców miasta i regionu zyskała liczne wyróżnienia i nagrody, m.innymi:


2004 r. – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej – Turystyczny Produkt Roku 2004 – za Miodobranie Kurpiowskie;
2009 – współorganizacja Koncertu Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita w Bazylice Myszynieckiej.
2011 – współorganizacja obchodów Roku Księdza Władysława Skierkowskiego w Województwie Mazowieckim.
2012 r. – Wyróżnienie w formie srebrnej monety okolicznościowej – Talar Kurpiowski – przez Zarząd Powiatu Ostrołęckiego za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz upowszechniania dorobku ks. Władysława Skierkowskiego.
2013 r.– Nagroda Prezesa Związku Kurpiów – Kurpik 2012 – w kategorii: Ochrona dziedzictwa kulturowego.
2014 – Medal pamiątkowy „Pro Mazovia” Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Zespołu Kurpiowszczyzna działającego przy RCKK.
2014 – udział w uroczystościach kanonizacyjnych Papieża Jana Pawła II w Watykanie na zaproszenie Prefekta Kongregacji Nauki Wiary.
2016 – Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Zespołu „Kurpiowszczyzna”
2016 r. – Organizacja wydarzenia i zdobycie Certyfikatu - Rekord Polski w kategorii „Największe zgromadzenie osób w strojach ludowych”.
2016 r - Medal pamiątkowy Senatu RP
2017 r – Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dla Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna” działającego przy RCKK,
2021 r- Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - laureat XXII edycji konkursu.

RCKK w Myszyńcu wydało publikacje:


- Materiały z konferencji poświęconej Ks. Władysławowi Skierkowskiemu, która odbyła się 11 V 2011 r w Myszyńcu;
- Wydanie płyty z tradycyjnymi ludowymi pieśniami kurpiowskimi w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna”
- Ks. Bp. Edward Samsel (17.01.2003)
- Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej – cykliczne publikacje pokonkursowe – 2016; 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 r
- „40 lat Miodobrania Kurpiowskiego” – 2017 rok.
- Wydanie płyty „Leć głosie po rosie..” wykonania śpiewacze i kapele laureatów XXIX Jarmarku Kurpiowskiego – 2018
- Wydanie publikacji „Kurpie Zielone – kulinaria i tradycje regionu” . materiały konferencyjne – 2018
- „30 lat Jarmarku Kurpiowskiego w Myszyńcu” – publikacja 2019
- Reprint wydawnictwa „Wesele na Kurpiach” ks. Wł. Skierkowskiego – 2021 rok.


RCKK w Myszyńcu jest głównym organizatorem cyklicznych imprez :


• Miodobranie Kurpiowskie,- (44 edycje), ogólnopolska impreza, jedna z większych imprez folklorystycznych w Polsce.
• Jarmark Kurpiowski – (32 edycje) regionalny przegląd folklorystycznych zespołów śpiewaczych i tanecznych, solistów i kapel.
• Noc Sobótkowa (25 edycji) impreza folklorystyczno rozrywkowa dla szerokiego grona odbiorców.
• Spotkania na Kopańskim Moście – (15 edycji) – impreza folkorystyczno – patriotyczna organizowana z okazji Święta Niepodległości.
• Konkurs Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej (44 edycje) – obecnie najważniejszy z konkursów rękodzieła ludowego na Kurpiowszczyźnie.
• Ocalić od Zapomnienia (21 edycji) – konkurs twórczości ludowej skierowany do dzieci i młodzieży,
• Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich (40 edycja) – impreza pieszo – rowerowa, której celem jest propagowanie aktywnego wypoczynku.
• Ginące Zawody w Kurpiowskiej Krainie (2 edycje) – projekt zakłada organizację i przeprowadzenie warsztatów ginących umiejętności, kiermaszu sztuki oraz występów artystycznych.
• Myszynieckie Noce w Dzwonnicy (2 edycje)- impreza obejmująca nowatorskie podejście do obiektu zabytkowego obejmujące m. innymi: nocne czuwania, nocny plener malarski, konkurs bicia w dzwony itp.

 

Historia

O patronie

Główne zadania

Kadra