JARMARK KURPIOWSKI

Jarmark Kurpiowski to cykliczna impreza folklorystyczna organizowana przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Myszyńca.

Impreza corocznie odbywa się w amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu. Głównym elementem imprezy jest jeden z największych na Kurpiach konkurs zespołów folklorystycznych, solistów i muzyków ludowych prezentujących pieśni, muzykę i tańce Puszczy Zielonej.

W konkursach biorą udział zespoły folklorystyczne działające przy szkołach, ośrodkach kultury oraz twórcy ludowi i osoby niezrzeszone. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli z różnych grup wiekowych. Organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych (dzieci i młodzież, osoby dorosłe, seniorzy), dzięki czemu przełamuje bariery pokoleniowe w kulturze.

Celem Jarmarku Kurpiowskiego jest aktywne włączanie lokalnej społeczności w działania kulturalne i tym samym popularyzacja folkloru, twórczości ludowej oraz kultury kurpiowskiej wśród osób z różnych grup wiekowych. Należy tu wyszczególnić kategorię „młodzi instrumentaliści”, specjalnie utworzoną by zwiększyć zainteresowanie młodych instrumentalistów muzyka ludową.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DZIEŃ DZIECKA. FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

Impreza cykliczna, która odbywa się w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich 2 organizowana przez RCKK w Myszyńcu i skierowana do dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec.
W trakcie trwania wydarzania mają miejsce gry i zabawy zapewnione dzięki atrakcjom zorganizowanym przez organizatora.

W trakcie trwania Dnia Dziecka odbywa się również konkurs wokalny pn. Festiwal Piosenki Dziecięcej. Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego Szkół z Gminy Myszyniec, konfrontacja umiejętności muzycznych i wokalnych, podnoszenie rangi amatorskiego ruchu artystycznego

W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalno-instrumentalne działające na terenie szkoły: każdy solista lub zespół prezentuje jeden utwór; uczestnik festiwalu powinien zapewnić sobie podkład muzyczny; Konkurs dzieli się na dwie kategorie wiekowe - Przedszkola oraz klasy I-III, kategoria II: Klasy IV-VIII.

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOC SOBÓTKOWA

Impreza cykliczna organizowana corocznie w amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Noc Sobótkowa jest związana z najkrótszą nocą w roku i organizowana jest w czerwcu. Każdego roku przyciąga rotacyjnie około 1 500 widzów. Jest to impreza o charakterze rodzinnym. Publiczność stanowią niejednokrotnie całe rodziny.

Podczas trwania Nocy Sobótkowej odbywają się konkursy:

-  „Obrzęd Nocy Sobótkowej” który polega na przedstawieniu ukazującym zwyczaje sobótkowe na Kurpiach. Formuła konkursu jest otwarta, bez podziału na wiek. Konkurs adresowany jest do zespołów folklorystycznych działających przy szkołach i ośrodkach kultury na terenie Puszczy Zielonej oraz do twórców ludowych z terenu Gminy Myszyniec;

- „Kwiat paproci” polegający na odnalezieniu tytułowego kwiatu paproci, który nawiązuje do słowiańskich wierzeń gdzie ów mityczny kwiat miał zakwitać raz w roku, w czasie najkrótszej nocy, a kto go znalazł miał zapewnione zdrowie, bogactwo i powodzenie w życiu;

- „Konkurs na najpiękniejszy wianek”, który powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście i zioła). Wianek powinien unosić się na wodzie i posiadać trwale przymocowaną jedną lub więcej świec.

Poza częścią konkursową Noc Sobótkowa to przede wszystkim zabawa w rytmach polskiej muzyki tanecznej i rozrywkowej do późnych godzin nocnych. Do tej pory podczas Nocy Sobótkowej wystąpiły takie zespoły jak: Effect, Bayera, Bartek Wrona, Veegas i wiele innych.

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MYSZYNIECKIE NOCE W DZWONNICY

Myszynieckie Noce w Dzwonnicy to cykl obejmujący kilkugodzinne nocne spotkania w ramach których organizowane są wydarzenia:

Nocne Warsztaty Malarskie

4-dniowy cykl warsztatów malarskich organizowany w Dzwonnicy, w sposób szczególny odnoszący się do tradycji malowania (pisania) obrazów sakralnych przedstawiających Matkę Bożą, Świętą Rodzinę, Jezusa oraz aniołów, wykonywanych niegdyś na Kurpiach. Charakterystyczny styl i sposób pisania tych niezwykłych dzieł sztuki, wykonywanych temperą jajową na zagruntowanych i specjalnie przygotowanych podobraziach, pisany w specjalnym świetle przy świecach i lampach, pozwala inaczej dostrzegać barwy i pobudza wyobraźnię, a także daje możliwość poczucia atmosfery dawnych czasów - mistrzów malarstwa. Warsztaty prowadzą instruktorzy doświadczeni w prowadzeniu kursów ikonograficznych. 

Nocny Dzwonnik z Myszyńca

Cykl konkursu bicia dzwonów. "Dzwonienie na chwałę Pana" i w celu wzywania Bożego Miłosierdzia, to dawny zwyczaj na ziemiach kurpiowskich, który niegdyś powszechny, a w czasach dzisiejszych ograniczony tylko do niektórych obrzędów religijnych. Unikatowa Dzwonnica w Myszyńcu, w której znajdują się 4 dzwony, jest doskonały miejscem do organizacji innowacyjnego w skali kraju wydarzenia, które będzie promować efektywne wykorzystanie zabytku.

Wydarzenia jest dwudniowe (sobota i niedziela). Pierwszego dnia odbywają się warsztaty w zakresie bicia dzwonów oraz przesłuchania konkursowe w godzinach wieczornych. Natomiast drugiego dnia na zakończenie cyklu imprez odbywa się koncert finałowy.

Noce Poezji w Dzwonnicy

Wydarzenie obejmuje czytanie poezji nocą w Dzwonnicy przy klimatycznym świetle świec i lamp. Poprzez wydarzenie promowana jest nieznana twórczość ludowych poetów.

Nocne Czuwania w Dzwonnicy

Czuwania modlitewne w tradycji kurpiowskiej stanowiły ważny i nieodłączny element znaczniejszych wydarzeń religijnych, społecznych i rodzinnych. Obecnie szczątkowe tego typu wydarzenia towarzyszą już tylko ceremoniom pogrzebowym na terenie niektórych wsi kurpiowskich.

Cykl działań kończy się koncertem finałowym laureatów konkursu bicia dzwonów oraz otwarciem wystawy malarskiej.   

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MIODOBRANIE KURPIOWSKIE

Miodobranie Kurpiowskie jest cykliczną imprezą folklorystyczną, inspirowaną tradycyjną kulturą kurpiowską. Głównym celem Miodobrania Kurpiowskiego jest ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kurpiowszczyzny, w tym promowanie tradycji i obyczajów kurpiowskich związanych przede wszystkim z tradycyjnymi sposobami pozyskiwania i przetwarzania miodu, znanymi na Kurpiach od pokoleń.

Wydarzenie nawiązuje do kultury i tradycji kurpiowskiej, ukazuje jej unikalność i piękno. Miodobranie jest wielowymiarową imprezą, łączącą tradycję z nowoczesnością - tu folklor przeplata się ze współczesną muzyką i koncertami gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wydarzenie jest dużym niekomercyjnym przedsięwzięciem, a na potrzeby jego realizacji RCKK nawiązuje współpracę z partnerami z różnych szczebli.

Miodobranie Kurpiowskie to przede wszystkim święto kurpiowskiego folkloru. Jego nieodłącznym elementem jest widowisko obrzędowe, nawiązujące swoją tematyką do kurpiowskich tradycji i zwyczajów bartniczych. Celem widowiska jest nie tylko rozpowszechnianie zwyczajów bartniczych i tradycji kurpiowskich, ale również aktywizacja lokalnego społeczeństwa do udziału w przygotowywaniu widowiska, które jest zorganizowane z dbałością o zachowanie zwyczajów i obrzędów bartniczych, które podkreślą tańce, śpiewy i kurpiowskie obyczaje.

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach Miodobrania Kurpiowskiego jest organizacja konkursu „Prezentacje Artystyczne”. W skład konkursu wchodzą: Przegląd kapel kurpiowskich, Przegląd zespołów folklorystycznych, Przegląd gawędziarzy kurpiowskich, Korowód kurpiowskich furmanek z prezentacjami zespołów i kapel kurpiowskich. Celem Konkursu jest kultywowanie i promowanie tradycyjnej kurpiowskiej kultury. Podczas konkursu „Prezentacje Artystyczne” uczestnicy zaprezentują gadki kurpiowskie, kurpiowskie melodie oraz tradycyjne tańce i pieśni kurpiowskie, które podkreślą bogactwo kulturowe regionu kurpiowskiego i jego wspaniałe wciąż żywe tradycje. Organizacja „Prezentacji Artystycznych” jest okazją do spotkania z nieodkrytymi tradycjami i zwyczajami kurpiowskimi.

Istotnym elementem wydarzenia, odnoszącym się do tradycji, przyczyniającym się do popularyzacji folkloru kurpiowskiego jest konkurs twórczości ludowej "Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej". Celem konkursu jest zachowanie i podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpiów, promocja kultury kurpiowskiej oraz popularyzacja wśród młodego pokolenia tradycyjnych form sztuki ludowej. Konkurs jest skierowany do twórców ludowych z terenu kurpiowszczyzny i ogłaszany w 12 kategoriach m.in.: wycinanka, plecionkarstwo, bursztyniarstwo, ciasto obrzędowe, kierce, kwiaty, garncarstwo, rzeźba, tkactwo, haft, koronka i „z tradycją w nowoczesność”. Prace zgłaszane do konkursu, które ocenia profesjonalna komisja, muszą być wykonane tradycyjną techniką występującą na Kurpiach. Zarówno konkurs jak i cały projekt są dobrą okazją do promocji lokalnych twórców ludowych, a prace zgłoszone do konkursu można oglądać (po Miodobraniu) w pomieszczeniach Muzeum Multimedialnego mieszczącego się w Dzwonnicy myszynieckiej. Konkurs „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej” to jeden z nielicznych i bardzo znaczących konkursów twórczości ludowej na Mazowszu i jedyny na Kurpiach. Konkurs ma ponad 40 letnią tradycję, a twórcy ludowi bardzo chętnie w nim uczestniczą, gdyż poza zdobyciem nagród jest on dla nich doskonałą formą promocji.

Na uwagę zasługuje również fakt, że w organizację przedsięwzięcia zaangażowane są osoby z różnych grup wiekowych. Zarówno w przygotowywanie widowisk obrzędowych, w których występują członkowie lokalnych zespołów folklorystycznych (Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” – Dorośli i Seniorzy, Zespół Folklorystyczny „Kurpiaki” gr. młodsza), jak i w prace przy organizacji imprezy zaangażowane są osoby w różnym wieku.

Od kilku lat staramy się uatrakcyjnić program Miodobrania Kurpiowskiego, dlatego do udziału w wydarzeniu zapraszamy także zespoły folklorystyczne z różnych regionów Polski i Europy (na naszej scenie prezentowały się takie zespoły jak: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze", Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, zespoły ludowe z Lublina, Podlasia, Warmii,
z Ukrainy, Białorusi). Zespoły przedstawiają bogaty program w którym prezentują folklor z innych regionów.

Miodobranie Kurpiowskie to również kiermasz sztuki ludowej. Zaproszeni do udziału twórcy będą prezentować m.in. wyroby z gliny, drewna, hafty, wycinanki, kierce, a każdy zainteresowany będzie miał możliwość poznania technik ich wykonania oraz będzie mógł sam spróbować swoich sił w wykonaniu rękodzieła.

Swoje stoiska podczas Miodobrania mają również właściciele pasiek na których można znaleźć miody i produkty pszczele, przede wszystkim miody kurpiowskie, ale także miody z pasiek na Podlasiu i Mazurach. Podczas Miodobrania jest również możliwość skosztowania pieczywa i wyrobów regionalnych, w tym także piwa kozicowego i przeróżnych nalewek na miodzie.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RAJD SZLAKAMI BARCI KURPIOWSKICH

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich jest cykliczną imprezą turystyki pieszej i rowerowej, która z przerwami jest organizowana od 1975 r. Celem rajdu jest Propagowanie aktywnego wypoczynku, poznanie piękna przyrody Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, a w szczególności jej walorów folklorystycznych i ekologicznych, propagowanie szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny, poznanie tradycji bartniczych ludu kurpiowskiego, przybliżenie historii Kurpi. Co roku ustalona jest nowa trasa i tematyka rajdu.

Przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich mieszkańców powiatu ostrołęckiego, województwa mazowieckiego i turystów, jednak głownie uczestniczy w nim młodzież szkolna i dzieci. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem -  co roku bierze w nim udział około 400 uczestników, którzy pogrupowani są na około 20 osobowe drużyny rajdowe, rywalizujące ze sobą w konkursach i zadaniach związanych z tematyką danego rajdu.

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPOTKANIA NA KOPAŃSKIM MOŚCIE

Spotkania na Kopańskim Moście to cykliczne wydarzenie patriotyczno-folklorystyczne organizowanie we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

„Kopański Most” to określenie miejsca zasadzki, w którą zwabione zostały wojska szwedzkie pod wodzą samego króla Karola XII w styczniu 1708 roku. Zgromadzono tu wyborowych strzelców kurpiowskich doskonale znających trudno dostępne tereny puszczy. Szwedzi dali się zwabić w zasadzkę i tu ostrzelani przez strzelców ratowali się ucieczką.

Jednym z elementów zadania jest konkurs zespołów folklorystycznych i solistów przedstawiających ludową pieśń kurpiowską o tematyce patriotycznej i żołnierskiej. W konkursie biorą udział zespoły, grupy folklorystyczne działające przy szkołach, ośrodkach kultury oraz artyści ludowi.

Celem imprezy jest popularyzacja folkloru kurpiowskiego, twórców ludowych oraz krzewienie kultury kurpiowskiej wśród dzieci i młodzieży. Tego typu konkursy pozwalają podtrzymać tradycje ludowe i zachęcają mieszkańców do dalszej pracy mającej na celu krzewienie naszej kultury. Jako, że w konkursie biorą też udział dzieci, ma on ogromną wartość edukacyjną. Zaszczepiamy w młodym pokoleniu miłość do tradycji ludowych i do patriotyzmu oraz zachęcamy ich do podtrzymywania tych tradycji. Z roku na rok coraz więcej młodych osób bierze udział w organizowanych przez nas konkursach, co jest dowodem na to, że jest on doskonałą formą promocji kultury kurpiowskiej.

Elementem imprezy jest również koncert patriotyczny. Chcemy zaprosić mieszkańców do wspólnego przeżywania Święta Niepodległości przy dźwiękach muzyki i słowach pieśni, które przez wiele pokoleń wyrażały nostalgię narodu polskiego za niepodległym państwem i ukazują radość z odzyskania wolnej Polski. Będzie to również doskonała, „żywa” lekcja” historii, dzięki której młodzież i starsi mieszkańcy będą mogli zapoznać się lub przypomnieć sobie historię Polski i naszego regionu. Głównym celem wydarzenia jest budzenie ducha patriotycznego oraz poczucia dumy z bycia Kurpiem i Polakiem. Dzięki tego typu imprezom przetrwają nasze wspaniałe tradycje ludowe, nie zaginie śpiew, taniec oraz nie zostanie zapomniana historia naszego regionu.