RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ

Konkurs twórczości ludowej „RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ im. Anny Kordeckiej” organizowany jest corocznie przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu w ramach Miodobrania Kurpiowskiego.

Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpiów oraz popularyzacja tradycyjnych form sztuki ludowej. Konkurs skierowany jest do zrzeszonych i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny i ogłaszany jest w 12 kategoriach m.in.: wycinanka, plecionkarstwo, bursztyniarstwo, pieczywo obrzędowe, kierce, kwiaty, garncarstwo, rzeźba, tkactwo, haft, koronka, "z tradycją w nowoczesność" - prace inspirowane kurpiowską sztuką ludową .

Prace zgłaszane do konkursu oceniane są bez kategorii wiekowych. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.

Konkurs „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” to jeden z nielicznych i bardzo znaczących konkursów twórczości ludowej na Mazowszu. Konkurs ma ponad 40-letnią tradycję, a twórcy ludowi bardzo chętnie
w nim uczestniczą, gdyż poza zdobyciem nagród jest on dla nich doskonałą formą promocji. Realizacja konkursu pozwala na zachowanie, podtrzymanie oraz promocję wciąż żywej kultury kurpiowskiej, popularyzację folkloru kurpiowskiego, twórców ludowych oraz krzewienie kultury kurpiowskiej.

 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Konkurs twórczości ludowej „Ocalić od zapomnienia” skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec. Konkurs odbywa się rokrocznie na przełomie miesięcy marzec/kwiecień. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej, popularyzacja rękodzieła ludowego wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs to: wycinanka, ciasto obrzędowe (byśki, nowe latko), kierce i kwiaty. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie: dzieci kl. 0-III, dzieci kl. IV-VI oraz dzieci i młodzież kl. VII-VIII.

Prace konkursowe wykonywane są w całości w trakcie trzygodzinnych warsztatów. Materiały do prac nie mogą mieć charakteru półproduktu np. gotowych pojedynczych elementów lub narysowanych szablonów. Wzornictwo i technika wykonania prac musi być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.

 

PALMA I PISANKA KURPIOWSKA

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowską sztuką ludową. Konkurs odbywa się corocznie, w terminie przypadającego na dany rok Wielkiego Postu. 

W konkursie można wziąć udział poprzez wykonanie palm i pisanek wielkanocnych. Mogą to być prace indywidualne, bądź zbiorowe. Pamy mogą być wykonane z roślinności leśnej i nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły. Przy ocenie palm brane pod uwagę są technika wykonania (zgodna z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi), wielkość, różnorodność kwiatów. 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY "MYSZYNIEC NA WIDOKÓWCE"

Celami konkursu są:

- wzbogacenie zasobów przedsięwzięć promocyjnych o widokówki Myszyńca, które powstaną na bazie zdjęć wykonanych przez uczestników konkursu

- uwrażliwienie społeczności lokalnej na piękno Myszyńca, a także zachęcenie do poznawania okolicznych terenów,

- odkrywanie miejsc cennych i atrakcyjnych w Myszyńcu,

- wyłonienie fotografii najlepiej odzwierciedlających piękno Myszyńca (krajobraz, architektura) w sposób promujący walory architektoniczne i przyrodnicze Myszyńca

- stworzenie z prac uczestników widokówek promujących Myszyniec.