Zespół Folklorystyczny "Kurpiowszczyzna"

Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” działa przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Zespół istnieje od kwietnia 1974 r.
Działalność artystyczna Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna” była i jest oparta na możliwie wiernym odtworzeniu tradycyjnych pieśni, tańców, obrzędów. Zespół wykorzystuje tradycyjny strój kurpiowski, tradycyjne instrumenty kurpiowskie i przede wszystkim autentyczną kurpiowską gwarę, charakterystyczną dla Kurpiów z okolic Myszyńca. Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” wykonuje pieśni w gwarze kurpiowskiej, zachowując autentyczną, właściwa tylko dla Myszynieckiej Puszczy Zielonej gwarową manierę wykonawczą.

W swoim repertuarze Zespół posiada także wszystkie tańce kurpiowskie, W zależności od imprezy, w jakiej zespół uczestniczy, tańczy: powolniaka, oberka, polkę, olendra, fafura, żurawia, okrąglaka, starą babę, gonionego itp. Do tych pięknych kurpiowskich tańców tancerzom przygrywa autentyczna kapela, w skład której wchodzą muzycy ludowi, głównie samoucy, grający na tradycyjnych instrumentach.

Od początku swojej działalności Zespół przedstawia widowiska obrzędowe, obrazujące kurpiowską kulturę i tradycję. Do najpopularniejszych widowisk należą: „Obrzęd miodobraniowy” – prezentowany każdego roku na ogólnopolskiej imprezie folklorystycznej Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu, „Obrzęd weselny” – obrazujący tradycje i zabawy weselne, widowisko „Muzyka na wsi”, które jest zbiorem wielu charakterystycznych pieśni kurpiowskich tych znanych bardziej i mniej, które przez wiele lat gromadził i spisywał zasłużony dla kultury kurpiowskiej ks. Władysław Skierkowski, Bogactwo kultury kurpiowskiej zawarte w repertuarze Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna” zostało kilkakrotnie wykorzystane przez Polskie Radio oraz TVP i stało się inspiracją do wielu badań etnograficznych.

Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” posiada trwałe, wypracowane miejsce w kurpiowskiej kulturze ludowej. Od początku istnienia Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” tworzy jedną, wielką rodzinę. Członkowie Zespołu urodzeni, wychowani i na stałe mieszkający na Kurpiowszczyźnie mówią o sobie: „ Naszą pasja jest muzyka, śpiew i taniec kurpiowski. Strój nosimy z dumą. Nie przebieramy się w niego, lecz po prostu ubieramy. Jak nasi pradziadkowie, dziadkowie i rodzice. W tym zespole wszystko jest autentyczne. Wszystko płynie z serca. I płynie tak od pokoleń. Już czterdzieści lat”.

Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” proponuje artystyczny koncert ludowy złożony głównie z tradycyjnie wykonanych pięknych pieśni kurpiowskich, skocznych i energicznych tańców ludowych, tańczonych przy dźwiękach kapeli kurpiowskiej, grającej zawsze na żywo przy użyciu tradycyjnych instrumentów naszego regionu m.in. harmonii pedałowej. Nasza propozycja wpisuje się w każdy typ imprezy, zarówno pod dachem jak i w plenerze.

 

Zespół Folklorystyczny "Kurpiowszczyzna Seniorzy"

Zespół Kurpiowszczyzna Seniorzy został utworzony na bazie Zespołu Kurpiowszczyzna działającego od 1974 roku. Działalnośc artystyczna zespołu jest oparta na możliwie wiernym odtwarzaniu tradycyjnych pieśni, tańców i obrzędów. Pomimo krótkiego okresu działalności zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień na konkursach i przeglądach. Do najważniejszych należą III nagroda w kategorii śpiew w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie - 2018 r; I miejsce w kategorii grupa śpiewacza na XXIX Jarmarku Kurpiowskim w Myszyńcu, Członek zespołu Pan Stanisław Archacki zakwalifikował się i zajął I miejsce w kategorii śpiew solowy na "52 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazmierzu Dolnym - 2018".

 

 

Zespół Regionalny "Myszyniec"

Zespół Myszyniec to nie tylko śpiew i taniec … Jego członkowie, a jest ich obecnie 18, haftują, dziergają na szydełku, zwijają kwiaty, przygotowują palmy wielkanocne. Historia zespołu „Myszyniec” zaczęła się właściwie w 1975 roku, kiedy Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Hanna Bakuła założyła w Myszyńcu Klub Seniora „Słoneczna Przystań”. Przez lata kiełkowała myśl, by działalność klubu poszerzyć o muzyczną działalność artystyczną i tak w 1998 roku powstał zespół „Myszyniec”.

Zespół to niezwykle aktywni i pogodni seniorzy, którzy znaleźli dobry sposób na przyjemne spędzanie ze sobą czasu, a i dzielenie się tą przyjemnością z innymi. Akompaniatorem na harmonii pedałowej jest jeden z członków zespołu. „Myszyniec” pojawia się na lokalnych imprezach, których organizatorzy cenią repertuarowy kunszt i naturalną swobodę artystycznej wypowiedzi zarówno w pieśni, jak i w tańcu. Zespół zdobywa liczne nagrody w przeglądach i konkursach.

Jak na początku, tak i teraz członkowie zespołu spotykają się w swoim gronie, celebrując różne prywatne uroczystości i święta, imieniny i jubileusze, na których pojawiają się także domowe potrawy. Seniorzy z Myszyńca cenią sobie również wycieczki krajoznawcze i pielgrzymkowe.