_______________________________________________

 

 

 

_______________________________________________

 

 

 

 

_______________________________________________

 

 

 

 

 

_______________________________________________

 

 

 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

 

 

 

_______________________________________________

 

„Wymiana doświadczeń”

Trzydniowe spotkanie „Wymiana doświadczeń” odbyło się w dniach 27-29 sierpnia 2022 r. w Myszyńcu i zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za realizację działania był odpowiedzialny partner projektu – Pałac Kultury w Łucku.

Celem działania było zapoznanie się z najlepszymi praktykami w organizacji wydarzeń i wzajemne poznanie kultur. Spotkania są ważną częścią projektu, która wpłynie na kolejne organizowane wydarzenia.

W skład delegacji ukraińskiej weszli przedstawiciele partnera projektu, tj. pracownicy Pałacu Kultury w Łucku, twórcy i artyści ludowi z regionu wołyńskiego.

W dniach 27 i 28 sierpnia 2022 podczas „45. Miodobrania Kurpiowskiego” odbyły się:

- spotkania z dziećmi i młodzieżą, podczas których uczestnicy z Ukrainy zaprezentowali historię, kulturę i twórczość Wołynia.

- warsztaty rękodzieła ludowego poprowadzone przez twórców i artystów z Ukrainy prezentujących folklor z regionu wołyńskiego,

- prezentacje artystyczne, tańce i zabawy ludowe dla dzieci, przygotowane i poprowadzone przez członków zespołu folklorystycznego „Czaczka”, działającego przy Pałacu Kultury miasta Łucka.

29 sierpnia 2022 r. w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu odbyła się konferencja „Wymiana doświadczeń”, w której wzięła udział delegacja ukraińska oraz przedstawiciele RCKK, twórcy i artyści z regionu kurpiowskiego.

Podczas spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami z zakresu realizacji projektów kulturalnych w swoich krajach, promocji twórczości artystycznej, metod pracy oraz omówili propozycje dalszej współpracy i realizację wspólnych przyszłych projektów strony ukraińskiej i polskiej.

 

 

_______________________________________________

 

11 listopada 2022 r. w ramach projektu "Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe", nasz Partner w projekcie, czyli Pałac Kultury w Łucku organizuje Festiwal "Ginące Zawody".

W czasie Festiwalu będzie można obejrzeć występy ukraińskich zespołów folklorystycznych z Łucka oraz  pokaz rękodzieła w wykonaniu ukraińskich twórców ludowych.

Festiwal odbędzie się na żywo w Pałacu Kultury, a transmisję z wydarzenia będzie można obejrzeć na kanale You Tube (linki będą dostępne na naszej stronie internetowej i na Facebooku. Wydarzenie będzie również wyświetlane podczas XVI Spotkań na Kopańskim Moście.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia Festiwalu i zapoznania się z piękną ukraińską kulturą ludową.

Projekt pn. "Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
 
Festiwal można obejrzeć w trzech wersjach językowych:
Zapraszamy!
 

 

_______________________________________________