Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

zaprasza na

Wystawę i wieczór wspomnień o Janie Krystkowiczu

20.02.2015r. godzina 17:00

Muzeum Kurpiowskie przy ul. Dzieci Polskich 2

 

Wydarzenie ma na celu przybliżyć zainteresowanym postać niezwykłego garncarza, twórcy ludowego i mieszkańca Myszyńca Jana Krystkowicza, a także przybliżyć wiedzę o garncarstwie ludowym rozwijającym się na terenie Kurpiowszczyzny.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu "Zasłużeni dla Myszyńca".

W trakcie spotkania odbędzie się otwarcie wystawy pt. "Garncarstwo ludowe w Myszyńcu - Jan Krystkowicz"

 

JAN KRYSTKOWICZ 1922-2010

Urodził się 02.01.1922 r. w Myszyńcu. W 1929 roku zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej. Po skończeniu szkoły podstawowej, w czasie działań wojennych został wywieziony do przymusowej pracy w Kalingradzie (1940-1944). Po powrocie przez kilka lat pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym oraz uczył się wykonywania zawodu garncarza od swojego stryja Władysława Krystkowicza. W roku 1960 zaczął pracować na PKP w Myszyńcu. Ze względu na stan zdrowia w 1974 r. zrezygnował z pracy i przeszedł na rentę a później emeryturę. Zmarł 15.02.2010 r. Wraz z żoną Honoratą wychował trzy córki: Grażynę, Elżbietę i Jolantę. Przez długi okres czasu wykonywał zawód garncarza.

Został odznaczony m.in: Medalem 40-lecia PRL, Wyróżniony odznaką za zasługi dla Województwa Ostrołęckiego, otrzymał II nagrodę w konkursie „Kurpiowska Sztuka Ludowa”.