Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
ogłasza nabór uczestników
do widowiska obrzędowego
„Zwyczaje bartnicze na Kurpiach”

Widowisko jest realizowane w ramach projektu
„Przygotowanie i zrealizowanie widowiska obrzędowego pt.
„Zwyczaje bartnicze na Kurpiach”

Projekt otrzymał dofinansowanieze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach Osi 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Zapraszamy:

  • członków zespołów folklorystycznych z terenu kurpiowszczyzny,
  • członków kapel ludowych,
  • twórców ludowych,
  • osoby posiadające znajomość gwary kurpiowskiej.
  • osoby posiadające znajomość pieśni i tańców kurpiowskich,
  • osoby posiadające obycie sceniczne (udział w przeglądach, festiwalach, widowiskach obrzędowych)
  • mieszkańców LGD Kurpsie Razem tj. gmin: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki,
  • osoby w każdym wieku - dzieci, młodzież, osoby dorosłe.

Widowisko obrzędowe „Zwyczaje Bartnicze na Kurpiach” zostanie wystawione 31 sierpnia 2014 r. podczas XXXVII Miodobrania Kurpiowskiego

Więcej informacji w biurze projektu – Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca,
Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec (I piętro budynku RCKK) lub pod nr tel.: 29 77 21 363.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do 11 lipca 2014 r.

 


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013