Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu
zaprasza na:
RAJD SZLAKAMI BARCI KURPIOWSKICH
 

1. Celem Rajdu jest:

 • Propagowanie aktywnego wypoczynku,
 • Poznanie piękna przyrody Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów folklorystycznych i ekologicznych,
 • Popularyzacja szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny,
 • Poznanie tradycji bartniczych ludu Kurpiowskiego.

Ponadto dla grup harcerskich:

 • Propagowanie harcerskiej turystyki.

2. Udział w rajdzie może zgłosić grupa, drużyna harcerska lub indywidualny turysta (bez ograniczeń wiekowych), który:

 • Będzie postępował zgodnie z Regulaminem Rajdu,
 • Będzie przestrzegał przepisów BHP, PPoż oraz Kodeksu drogowego,
 • Weźmie udział w proponowanych przez organizatora zadaniach.

3. Postanowienia regulaminowe:

 • Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 22 września 2017 r. do godziny 16:00 wyłącznie w formie pisemnej na adres:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

lub osobiście w Sekretariacie RCKK,

(w przypadku grup szkolnych zgłoszenie dodatkowo poświadcza Dyrektor)

 • Odpłatność za udział w Rajdzie wynosi 5 złotych od uczestnika (nie dotyczy opiekunów) płatne do dnia 22 września 2017 r. do godziny 16:00 w Sekretariacie RCKK,
 • W Rajdzie udział biorą wyłącznie osoby ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków (grupowo lub indywidualnie),
 • Z każdą grupą rajdową obowiązkowo idzie opiekun/wychowawca klasy,
 • Każdy uczestnik Rajdu musi być wyposażony w elementy odblaskowe.

4. Organizatorzy zapewniają:

 • Przygotowanie i obsługę Rajdu,
 • Opiekę medyczną,
 • Posiłek w trakcie Rajdu,

Dyplomy dla grup oraz gadżety odblaskowe dla każdego uczestnika. UWAGA!  W przypadku zgłoszenia grupy po terminie wyznaczonym przez organizatora uczestnicy nie otrzymają opasek odblaskowych i przypinek rajdowych.

5. „W poszukiwaniu Zaginionej Barci” – gry i zadania terenowe:

Uczestnicy wezmą udział w nowej formie Rajdu Szlakami Barci Kurpiowskich połączonego z Barciowsikiem - konkurencjami związanymi z dzianiem barci. UWAGA! W przypadku zgłoszenia po terminie wyznaczonym przez organizatora grupa nie będzie brana pod uwagę w konkurencjach !

 • Każda grupa przygotowuje przed rajdem KARTĘ RAJDOWĄ, która musi przedstawiać grupę w dowolnej technice plastycznej w formacie A4. Karta rajdowa jest niezbędna do otrzymania kolejnego zadania na pierwszym punkcie kontrolnym,
 • Na trasie rajdu przewidziane są łącznie trzy punkty kontrolne, na których każda z grup otrzyma nowe zadanie po rozwiązaniu poprzedniego. Dodatkowo grupa otrzyma wskazówki i materiały do etapu głównego „W poszukiwaniu zaginionej barci”,
 • Na terenie Kompleksu „Kurpiowska Kraina” zostanie rozegrany ostatni etap gry. Szczegóły podane zostaną w dniu rajdu.
 • Ponadto ocenione będzie zdyscyplinowanie uczestników i przestrzeganie regulaminu rajdu.

Każde zadanie będzie oceniane w skali od 1-6 pkt.

6. Szczegółowy program Rajdu: Piątek - 29.09.2017r.

 • 8:00 – Zbiórka uczestników Rajdu w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu oraz odprawa opiekunów grup,
 • 8:30 – Wymarsz grup rajdowych,
 • 11:30 – Zbiórka uczestników w miejscowości Wykrot – Kurpiowska Krain - rozpoczęcie Barciowiska,
 • 12:30 – Msza Święta,
 • 13:00 – Obiad,
 • 13:30 – Koncert Zespołu KURPIOK,
 • 14:30 – Odwozy uczestników – koniec Rajdu.

7. Komenda Rajdu:

Zdzisław Ścibek, Mariusz Pliszka, Ewelina Pawłowska, Paweł Osowiecki, Danuta Gnoza.