Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

zaprasza na

Barciowisko Kurpiowskie

29 września 2017 r.

Kompleks Kurpiowska Kraina w Wykrocie koło Myszyńca

 

Barciowisko Kurpiowskie - 29 września 2017 roku (piątek).

Organizator: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec.

Miejsce imprezy: Kompleks „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie koło Myszyńca;

Program imprezy:

900 - zapisy drużyn w konkursie „dziania barci”;

930 - oficjalne otwarcie imprezy, przedstawienie uczestników, omówienie zasad konkursu i zasad bezpiecznego użycia narzędzi, przedstawienie Jurorów, losowanie numerów kłód bartnych, wydawanie narzędzi;

1000 – 1300 - konkurs dziania barci;

1330 – ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i nagród;

1400 - zakończenie Barciowiska Kurpiowskiego.

W programie między innymi: degustacja miodów i potraw tradycyjnych i regionalnych, nauka wchodzenia na drzewo przy pomocy leziwa.

 

Regulamin

 • Cel konkursu:
  • Barciowisko Kurpiowskie jest imprezą jednodniową łączącą w sobie idee edukacji ekologicznej, zwracając uwagę społeczeństwa na zagadnienia związane z rolą i znaczeniem pszczół w życiu człowieka,
  • Popularyzacja i promocja bartnictwa z praktycznym wykonywaniem kłód bartnych.
 • Praktyczne wykonanie kłód bartnych zostanie zorganizowane jako konkurs na najlepszą barć,
 • Przewiduje się udział 10 dwuosobowych drużyn, spośród których zostaną wyłonieni zwycięzcy,
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że zapoznał się z zasadami bezpiecznego zastosowania narzędzi użytych do dziania barci,
 • Każda z drużyn otrzyma od Organizatora narzędzia do dziania kłód i będzie miała możliwość posiłkowania się parametrami modelu pokazowego kłody bartnej,
 • Zmagania dziesięciu zespołów oceniane będą przez Jury,
 • Wykonane w podczas konkursu barcie staną się własnością instytucji delegującej Uczestników,
 • Powołane przez Organizatora Jury wyłoni zwycięską drużynę, która oprócz dyplomu otrzyma fachową pomoc (Stowarzyszenia Strzelców Kurpiowskich) w zawieszeniu przygotowanej barci we wskazanym przez siebie miejscu,
 • Kryteria oceny:
  • właściwe i bezpieczne posługiwanie się tradycyjnymi narzędziami do wykonywania barci,
  • poprawność i estetyka wykonania barci.
 • Czas wykonania barci – 3 godziny,
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych,
 • Organizatorzy przyjmują nadrzędną zasadę - priorytetem jest zachowanie warunków bezpieczeństwa.

Informacje dodatkowe:

 • Udział w konkursie jest bezpłatny,
 • zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszenia drużyny,
 • Dwuosobowe drużyny przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej,
 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.