Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysław Skierkowskiego w Myszyńcu

Zaprasza na
 
IX Spotkania na Kopańskim Moście

11 listopada 2015r.
godzina 14:00
Sala widowiskowa RCKK

W ramach tegorocznych Spotkań na Kopańskim Moście odbędzie się Przegląd Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

 

 

REGULAMIN

 

Celem konkursu jest:

 • Ocalenie od zapomnienia kurpiowskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej,
 • Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup wokalnych Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,
 • Integracja i promocja artystów ludowych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej

 

Termin i miejsce konkursu:

Przesłuchania odbędą się  11 listopada 2015r. od godz. 14:00 na sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

 

Kategorie:

Grupy  śpiewacze w kategoriach:

 • Dzieci do lat 17
 • Dorośli – 18-55 lat
 • Seniorzy – powyżej 55 lat

Soliści  śpiewacy  w kategoriach:

 • Dzieci do lat 17
 • Dorośli – 18-55 lat
 • Seniorzy – powyżej 55 lat

 

Każdy uczestnik i grupa śpiewacza prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki). Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii.

 

Oceny i nagrody:

 • Komisja oceniać będzie: dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju ludowego,
 • Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadającym  im  kategoriom  wiekowym  za  zajęcie miejsca od I do III,
 • Jury może przyznać wyróżnienie,
 • Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc (od I do III),
 • Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z Konkursu,
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu.

 

Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie RCKK lub pocztą na adres:
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
do dnia 6 listopada 2015r.

 

Karta zgłoszeń