Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach 46. Miodobrania Kurpiowskie ogłaszają konkursu

 

Prezentacje Artystyczne

 

Kategorie konkursu

 • Zespoły folklorystyczne,
 • Kapele ludowe,
 • Gawędziarze,
 • Korowód furmanek z prezentacjami zespołów i kapel.

 

Cele konkursu

 • Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup folklorystycznych,
 • Poszukiwanie nowych nie prezentowanych wcześniej elementów tradycyjnej kultury kurpiowskiej m in.: gwary, zwyczajów, muzyki, pieśni, tańców itp.
 • Promocja, dokumentacja i ochrona tradycyjnej kultury ludowej,
 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji i dziedzictwa.

Występom i prezentacjom zespołów folklorystycznych musi akompaniować tradycyjna kapela ludowa

Czas prezentacji do 30 min.

 

Oceny i Nagrody

Komisja oceniać będzie:

 • Tematykę i autentyzm prezetnacji wraz z zachowaniem tradycji regionalnych,
 • Opracowanie choreograficzne,
 • Technikę wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny,
 • Dobór repertuaru,
 • Walory językowo – gwarowe,
 • Adekwatność kostiumu (stroju ludowego) do odtwarzanej roli.

Nagrody przyznawane będą za zajęcie miejsc od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc. Sprawy nie ujęte regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, Pl. Wolności 58, 07-430 Myszyniec lub złożyć osobiście w sekretariacie RCKK w terminie do 18.08.2023 r. do godz. 14:00.

 

Konkurs odbędzie się 27.08.2023 r. w Kompleksie rekreacyjno-sportowym „Kurpiowska Kraina” w Wydmusach, ul. Miodobrania 1.

 

Organizator zobowiązuje się do powołania kompetentnej komisji oceniającej, przygotowania nagród i dyplomów, zapewnienia ciepłego posiłku i miłej atmosfery.

Karta zgłoszenia

 

WSPÓŁFINANSOWANIE

 

 

Zadanie publiczne pn. 46. Miodobranie Kurpiowskie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.