Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej
„Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej”
Myszyniec, 08.08.2023 r.

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Maria Samsel – etnograf

Członkowie: Ewelina Pawłowska – plastyk

                     Agata Dąbkowska – artysta plastyk

w dniu 8 sierpnia 2023 r. oceniła prace zgłoszone do konkursu „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej” zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca i  Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu. Nagrody w konkursie, w łącznej wysokości 10 800,00 zł., ufundowali: 
Gmina Myszyniec, w wysokości 4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta zł., 00/100),
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł., 00/100),
oraz firma EKO-SAM Elektryka i Energetyka Odnawialna, w wysokości 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta zł., 00/100).

W 12 ogłoszonych kategoriach konkursowych wzięło udział 71 twórców ludowych z terenu kurpiowszczyzny. Twórcy złożyli prace w 11 z 12 kategorii. Prace nagrodzono w 11 kategoriach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Komisja przyznała następujące nagrody:

 

Kategoria: twórcy ludowi

 

Rzeźba

I nagroda –  Piotr Bacławski

II nagroda – Andrzej Staśkiewicz

III nagroda – Roman Grala

 

Plecionkarstwo

I nagroda – Wiesław Kuskowski

II nagroda – Kazimierz Szypulski

III nagroda – Elżbieta Barwińska

III nagroda – Władysław Murzyn

 

Haft

I nagroda –  Czesława Kaczyńska

II nagroda – Zofia Gadomska

III nagroda – Elżbieta Kasznia

 

Koronka

I nagroda –  Czesława Gałązka

II nagroda – Marta Bachmura

III nagroda – Joanna Golon

III nagroda – Anna Ogniewska

 

Kwiaty

I nagroda –  Genowefa Staśkiewicz

II nagroda –  Grażyna Dziekońska

III nagroda – Irena Mamajek

 

Kierce

I nagroda - Genowefa Staśkiewicz

II nagroda – Zdzisław Bziukiewicz

III nagroda – Dorota Tymińska

 

Wycinanka

I nagroda –  Czesława Kaczyńska

I nagroda –  Apolonia Nowak

II nagroda – Maria Chrostek

II nagroda – Cecylia Staśkiewicz

III nagroda – Jadwiga Niedźwiedzka

 

Pieczywo obrzędowe

I nagroda –  Wiesława Bogdańska

II nagroda – Irena Mamajek

III nagroda – Wiesław Staśkiewicz

 

Tkactwo

I nagroda - Anna Bałdyga

II nagroda - Halina Pajka

III nagroda – Łukasz Zając

 

Bursztyniarstwo

I nagroda - Zdzisław Bziukiewicz

 

„Z tradycją w nowoczesność”

I nagroda – Anna Domian

II nagroda – Weronika Zyśk

II nagroda – Marianna Pokora

III nagroda – Zuzanna Kaczmarczyk

 

Komisja wyraża podziękowanie Organizatorom konkursu „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej”, za staranne przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu z nadzieją na jego kontynuowanie.

Serdecznie zapraszamy laureatów konkursu na uroczyste wręczenie dyplomów, które odbędzie się podczas 46. Miodobrania Kurpiowskiego w dniu 27 sierpnia 2023 r.  na scenie około godz. 15:30.
Wypłata nagród od wtorku 29 sierpnia w sekretariacie RCKK w Myszyńcu.

WSPÓŁFINANSOWANIE

 

 

Zadanie publiczne pn. 46. Miodobranie Kurpiowskie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.