Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im.Księdza Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu

ogłasza

konkurs twórczości ludowej
 
PALMA i PISANKA KURPIOWSKA – Myszyniec 2014”

 
Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowską sztuką ludową
  

REGULAMIN:                                                                                                                                                   

  • W konkursie mogą wziąć udział palmy i pisanki wykonane indywidualnie i zbiorowo,
  • Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej i innej  nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły,
  • Przy ocenie palm i pisanek będą brane pod uwagę technika wykonania, kolorystyka i wzornictwo.

Prace należy dostarczyć do RCKK do dnia 11 kwietnia 2014 r. do godz. 14:00

Oceny dokona komisja powołana przez organizatora. Każda praca powinna zawierać informację dotyczącą wykonawcy tj.: imię i nazwisko, wiek wykonawcy, adres (klasę i adres szkoły w przypadku dzieci i młodzieży). Nagrody laureatom konkursu zostaną wręczone na XXV Jarmarku Kurpiowskim 25 maja 2014 r.
 
Konkurs przeznaczony dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i osób dorosłych.

Regulamin