Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

ogłasza
 konkurs plastyczny
 „Bohaterowie Kurpiowszczyzny”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży
w wieku od 7-16 lat

Celem konkursu jest zachowanie pamięci o bohaterach Kurpiowszczyzny.


1.Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

  • 7-9
  • 10-12
  • 13-16

2.Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi.

3.Technika prac plastycznych dowolna.

4.Praca powinna być opisana na odwrocie wg. Powyższego wzoru: Imię nazwisko, wiek, tel. Kontaktowy, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna

5.Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane autorom.

6.Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.

Ocena prac konkursowych:
        

  • pracę należy składać do 7 marca 2014r. do siedziby RCKK Myszyniec ul. Plac Wolności 58
  • o wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez organizatora.

Kryteria oceny:

  • jakość wykonania,
  • oryginalność,
  • technika.


Ogłoszenie wyników:

Lista laureatów zostanie opublikowana  na stronie internetowej RCKK do 11 marca 2014r.