Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu
zaprasza do udziału


w I Edycji Talent Show "MOM DRYG"

 

 

W konkursie może wziąć udział każdy bez ograniczeń wiekowych!

  • każdy uczestnik lub zespół prezentuje swój niezwykły talent w czasie nieprzekraczającym 5 minut
  • każdy uczestnik lub zespół ma obowiązek zabrać ze sobą instrumenty oraz rekwizyty potrzebne do prezentacji oraz dokładnie opisać swoją prezentację na w karcie zgłoszeń w pozycji "program"
  • zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie RCKK oraz telefonicznie 29 77 21 363

Karty zgłoszeń należy dostarczyć do RCKK do dnia 20.09.2013r. do godziny 16:00

karta zgłoszeń