Myszyniec, 23.05.2021 r.

Protokół

z konkursu solistów, grup śpiewaczych, kapel kurpiowskich, młodych instrumentalistów i zespołów artystycznych
32.
Jarmarku Kurpiowskiego

Myszyniec - 23.05.2021 r.

Jury w składzie:

1. Henryk Gadomski – Przewodniczący

2. Adam Bakuła – Członek

3. Aleksandra Szymańska - Członek

po wysłuchaniu i obejrzeniu wykonawców postanowiło przyznać następujące miejsca:

 

I. Soliści śpiewacy

W kategorii: Soliści śpiewacy- dzieci i młodzież do 16 lat

1 miejsce – Wiktoria Drężewska,

1 miejsce – Rozalia Kaczmarczyk,

2 miejsce – Jakub Groszyk,

2 miejsce – Piotr Gołaś,

3 miejsce – Amelia Bakuła,

3 miejsce – Jakub Gołota.

 

W kategorii: Soliści śpiewacy – młodzież i dorośli od 17 do 60 lat

1 miejsce – Ryszard Borzymowski,

I miejsce – Michalina Dąbkowska,

2 miejsce – Anna Kulas,

2 miejsce – Kacper Polak,

3 miejsce – Weronika Koziatek.

 

                             W kategorii: Soliści śpiewacy– seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce – Elżbieta Kasznia,

1 miejsce – Weronika Zyśk,

2 miejsce – Stanisław Archacki,

2 miejsce – Władysław Gwiazda,

3 miejsce – Tadeusz Chorążewicz,

3 miejsce – Krystyna Pawelczyk.

 

II. Grupy śpiewacze

W kategorii: Grupy śpiewacze- dzieci i młodzież do lat 16

1 miejsce – ZPiT „Młode Kurpie”,

2 miejsce – „Poziomecki”,

3 miejsce – „Kurpiaki”,

Wyróżnienie: - „Wydmusiaki”.

 

W kategorii: Grupy śpiewacze- młodzież i dorośli od 17 do 60 lat

1 miejsce – Kurpiowski Zespół „Pod Borem” – grupa mężczyzn,

2 miejsce - Kurpiowski Zespół „Pod Borem” – grupa kobiet,

3 miejsce – Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” – grupa kobiet,

Wyróżnienie: ZPiT „Kurpie” z Rozóg,

Wyróżnienie: Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” – grupa mężczyzn.

 

W kategorii: Grupy śpiewacze - seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce – Grupa kobiet z zespołu „Warmińska Kuźnia” – gr. kobiet,

2 miejsce – Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna – Senior” – gr. kobiet,

3 miejsce – Zespół Regionalny „Myszyniec” – gr. kobiet.

 

 

III. Zespoły taneczne

W kategorii: Zespoły taneczne – młodzież i dorośli od 17 do 60 lat

1 miejsce – Zespół „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca,

2 miejsce - Kurpiowski Zespół „Pod Borem” z Zawad.

 

                            

IV. Kapele kurpiowskie

W kategorii: Kapele kurpiowskie

1 miejsce – Kapela „Pod Borem” z Zawad,

2 miejsce – Kapela „Młode Kurpie” z Jednorożca,

3 miejsce –- Kapela Grzesia z Suska Nowego,

Wyróżnienie: Kapela Ryszarda Maniurskiego,

Wyróżnienie: Rodzinna Kapela Bałdygów.

 

V. Młodzi instrumentaliści

W kategorii: Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu

1 miejsce –– Wiktoria Zielińska,

2 miejsce –- Dawid Rolka,

3 miejsce –- Aurelia Kulas,

Wyróżnienie: Amelia Bakuła,

Wyróżnienie: Marcin Maniurski.