REGULAMIN I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY W KONKURSIE „KWIAT PAPROCI”

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.

Cele Konkursu:

- zapoznanie uczestników konkursu z przesłaniem legendy kwiatu paproci;

- aktywowanie oraz integracja społeczności lokalnej.

Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs organizowany jest w ramach XXVI Nocy Sobótkowej, która odbędzie się 19 czerwca 2021 r. w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich.
  2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, niezależnie od wieku. W przypadku dzieci do 12 lat wymagany jest rodzic bądź opiekun.
  3. Każdy uczestnik otrzymuje w biurze organizatora po zapisaniu się do konkursu instrukcję poszukiwania kwiatu paproci.
  4. Konkurs rozpoczyna się o godz. 19oo . Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagrody rzeczowej odbędzie się około godz. 20oo .
  5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy RCKK w Myszyńcu oraz ich rodziny.

Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrodę rzeczową dla zwycięzcy konkursu.  

Uwagi końcowe:

  1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem Regulaminu
  2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator
  3. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodą na publikowanie danych osobowych uczestników w materiałach dotyczących imprezy Noc Sobótkowa.