XV KONKURS LUDOWEJ PIEŚNI

PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

 

Sala kinowo -widowiskowa RCKK

11 listopada 2021 r.

CELE KONKURSU

 • ocalenie od zapomnienia kurpiowskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej,
 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup wokalnych Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,
 • integracja i promocja artystów ludowych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

 

KATEGORIE

1. Grupy śpiewacze:

 • dzieci i młodzież do lat 16,
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat,
 • seniorzy powyżej 60 lat,

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki)

2. Soliści śpiewacy :

 • dzieci i młodzież do lat 16,
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat,
 • seniorzy powyżej 60 lat,

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki).    

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii!

 

OCENY I NAGRODY

1. Komisja oceniać będzie:

 • dobór repertuaru,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • kompletność stroju kurpiowskiego,  

2. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadającym im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III.  

3. Jury może przyznać wyróżnienie.

4.Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc.

5. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z Konkursu.

6. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu.

7. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest wypełnienie i czytelny podpis karty zgłoszeń, którą należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58 w terminie do 8 listopada 2021 r.

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

 

Konkurs odbędzie się 11 listopada 2021 roku o godzinie 14:00 w sali kinowo - widowiskowej RCKK, Pl. Wolności 58.

Zgłoszenie do udziału w XV Konkursie Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach związanych z organizacją, przebiegiem konkursu oraz w celach promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

KARTA ZGŁOSZENIA