"Obraz mojego Myszyńca" to wyjątkowy konkurs plastyczny i fotograficzny, którego tematem jest Myszyniec. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych. Przyjmujemy tylko prace rysunkowe, malarskie, graficzne. Termin składania prac do 6 marca 2015 r.